2024

datum;  23 februari 

Tijd;      16:00-17:00

Plaats;   Brummen, Klein Engelenburg

Info;       besloten optreden

 

datum;  10 maart

Tijd;      13:30-14:00 uur

Plaats;   Deventer

Info;       DOP, Deventer Schouwburg in de brasserie

               Leeuwenbrug 2, 7411 TJ Deventer

              

 

datum;  21 april

Tijd;      14:30-15:30

Plaats;   Kerkje van Aerdt 

Info;       Inloop 14:00 uur

               Nadere info volgt 

 

 

datum;  5 mei

Tijd;      Ochtend ( exacte tijd volgt nog)

Plaats;   Filmhuis Zevenaar

Info;      Nadere info volgt.

 

 

2025

datum;  8 februari

tijd ;      10:30-11:30 uur

plaats;  Doetinchem

info;      Koffieconcert georganiseerd door Werkgroep    
              open kerk in De Wingerd.

              De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem

 

             Na afloop is er gelegenheid om koffie of thee     
             te drinken en na afloop nog even na te praten.

             We vragen een vrijwillige bijdrage.